Фотографии: Мариго Антов

Која е основната задача на фотографијата?  Да го испрашува фотографот за неговата слобода и да ги истражува неговите обиди во потрага по слобода. Задача на фотографијата е и да влијае на можноста за слобода, да влијае на начинот според кој е возможно човековата природа да започне да го вреднува својот живот. Таква фотографска филозофија ни е потребна. Да размислуваме за неа како за единствената револуционерна форма која е останата.

Познавањето на фотографијата е од исто значење како и азбуката.

                                                                                                                                                     Laszlo Mohonly-Nagy, 1923

 

 

Фотографии:

zadolemarigo

Никулец

Ако барем малку за него сте слушнале, а да се слушне има толку многу, за секаква извондредна приказна сте спремни. Висок старец со светлно сини очи, со ситни очила поткачени на поткривениот нос, долга, златникава брада педантно потпикната во појасот и задреманиот був Лазар на рамото. А на ликот – годините и мудроста, отцртани. Оној кој велел дека различните навики ништо не значат. Кој свои истомисленици собрал за училиште со отворени срца да создаде кое денес името негово го носи.