Очи големи колку чинии

Очи големи колку чинии

Со капи направени од гранчиња, со шалови од мов или наметки од трска, овие диви, стари пензионери, се вклопуваат во пејзажот. Чудниве и многу интригантни фотографии, се дел од фотографскиот проект наречен „Очи големи колку чинии“ на финската артистка Riitta Ikonen и норвешката фотографка Karoline Hjorth. Со распоредување улоги на постари жители, поставени во големите природни … Continue reading »