Один

Один

Один (старонордиски „Óðinn“; старо-англиски и саксонски „Woden“; старо-германски „Wuotan“, „Wotan“, „Wodan“, или Woðanaz) е еден од најкомплексните и енигматични ликови во нордиската митологија. Владетел е на групата божества по име Аесир, иако често заталкува надвор од нивното кралство Асгард на долги, осамени патешествија низ космосот на неговите чисти и лични интереси. Тој е неуморен трагач и дарувач на мудрост, … Continue reading »
Киклоп

Киклоп

Пристигнавме во земјата на дивите киклопи. Тоа се тромави, горски џинови кои ниту сеат, ниту жнеат. Тие ја оставаат својата плодна земја, да роди сама од себе и на изненадување таа тоа и го прави, без никаква претходна обработка. И виновната лоза, сама од себе, раѓа грозје во изобилство. Одисеј Во грчката, а подоцна и во … Continue reading »