Диџириду

Диџириду

Диџириду е дувачки инструмент кој потекнува од северните области на Австралија. Домородните народи од овие краишта, во прв ред Абориџините, го создале инструментот пред околу 1500 години. Понекогаш луѓето го опишуваат како „дрвена труба“, или „зуечка шупелка“. Не постојат сигурни докази кои би посведочиле за староста на инструментот. Според археолошките студии за карпестата уметност во … Continue reading »
Нобелова награда

Нобелова награда

Нобелова награда се доделува на луѓе, или организации, кои постигнале извонредни иновации и кои измислиле револуционерни техники и направи, остварувајќи огромен придонес за општеството. Нобеловата награда е награда што ја основал пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физичар Алфред Нобел (1833 – 1896). Таа се доделува за најголемите достигнувања во областа на физиката, хемијата, медицината, книжевноста, мирот … Continue reading »
Олимпискиот оган

Олимпискиот оган

Еден од највозбудливите делови при почетната церемонија на отварањето на Олимписките игри е пристигнувањето на Олимпискиот фаќел на стадионот. Олимпискиот оган е еден од најбитните симболи на Олимписките игри. Олимпискиот фаќел се пали неколку месеци пред воведната церемонија на Олимписките игри, во античка Олимпија, Грција и оттаму патува до местото каде тие се одржуваат. Тој … Continue reading »