Кратка историја на менталната болест во уметноста

Кратка историја на менталната болест во уметноста

Од Вилијам Хогарт до Ван Гог, уметноста придонесува за наше подобро разбирање на душевната болест. Уметноста нé води по патот на восприемање на душевните болести – не како страни или како најнизок дел од човековата состојба, туку како позитивно и корисно искуство. Современата уметност дури го слави душевносто страдање како креативна авантура. Овој, таканаречен психијатриски … Continue reading »
Мрачни уметнички дела

Мрачни уметнички дела

Во 1793 година, симпатизер на Жирондинците (анг. Girondist) – Шарлот Корде, го убива францускиот револуционерен водач и радикален новинар Жан-Пол Мара, додека тој се бања. Прободувањето, во 1793 година го овековечува Жак-Луј Давид во делото „Смртта на Мара’’, портретирајќи го Мара како маченик, на исто ниво со пиетите во класичната уметност. Но, уметници низ историјата, како Едвард … Continue reading »
Шпански уметник ги преобразува класичните слики, отстранувајќи ги карактерите

Шпански уметник ги преобразува класичните слики, отстранувајќи ги карактерите

Во серијата слики наречена „Mистериозни простори”, шпанскиот умeтник Jose Manuel Ballester  ги отстранува луѓето од класичните уметнички дела, откривајќи ги инаку можеби незабележаните, скриени простори (оттука и името) и објекти. Комбинирајќи ги модерните технологии со класичната уметност, тој ја кани публиката да ги погледне овие ремек дела од еден нов агол и да ги реинтерпретира приказните … Continue reading »