Фрактали

Фрактали

Можете ли да објасните со еден збор каква форма има брокулата? Или еленските рогови? Да, постои збор кој ги опфаќа ваквите форми. Тоа е зборот фрактал. Фракталот е геометриска форма која може да се расчлени на помали делови, така да секој од тие делови претставува, барем приближно, “намалена копија на целината”. Дополнително, може да се … Continue reading »