Машината на Руб Голдберг

Машината на Руб Голдберг

Машината на Руб Голдберг (Rube Goldberg Machine) е синоним за премногу комплициран уред кој реализира многу едноставна работа – изум кој врши многу дејствија со незначителен краен резултат. Синоним е на непотребно комплицирана работа или машина со минимален ефект. Како по правило, поголемиот дел од дејствaтa на машината се одвиваat низ серија верижни реакции, последователно … Continue reading »
На кој начин се снима звукот на грамофонска плоча?

На кој начин се снима звукот на грамофонска плоча?

Со сите можни уреди за висококвалитетно репродуцирање на звукот во нашите домови, ние денес сме секако далеку од едноставниот грамофон кој го пронајде Томас Едисон. Меѓутоа, основниот принцип на бележење на звукот и денес останува ист. Веќе знаеме дека звуците, и гласовните и музичките, се предизвикани од вибрации, односно треперења на воздухот. За да се … Continue reading »