Густав Каибот – импресионистот зад објективот

Густав Каибот – импресионистот зад објективот

Густав Каибот (Gustave Caillebotte) – француски уметник од XIX век, кој претставува мистериозна и помалку позната фигура во импресионистичкиот круг и покрај неговиот значителен придонес за импресионистичката ликовна сцена. Како резултат на големото наследство добиено од својот татко, Густав имал голем финансиски придонес кон групата, но исто така бил и редовен учесник на изложбите. Сепак, … Continue reading »
Математичка убавина

Математичка убавина

„Математиката, правилно согледана, покрај вистината ја процесира и врховната убавина, ладна и строга како онаа на скулптурата, без обраќање до некој посебен дел од нашата послаба природа, без прекрасните ликовни и музички орнаменти, туку возвишено чисто и способно за тешка совршеност која единствено најдобрите уметнички дела можат да ја претстават. Вистинскиот дух на восхит, на … Continue reading »