Кокино

Кокино

Во 2001 година, во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен, во општината Старо Нагорничане, беше откриен археолошки локалитет од бронзено доба, стар 4000 години. Пронајдените артефакти во археолошките кампањи, како и спроведената археоастрономска анализа во годините кои следеа, покажаа дека локалитетот ги има сите карактеристики на митска, света планина, но и на древна опсерваторија. … Continue reading »