Уметноста на трејлерот

Уметноста на трејлерот

Трејлер – реклама, или пак известување за одреден филм, кој е следен за прикажување низ светските кина. Зборот трејлер (анг. trailer) се однесува на инсерти, кои на почетокот биле прикажувани на крајот од секој филм. Зборот сеуште останал ист, но неговата практика се променла бидејќи публиката мошне бргу ги напуштала кино салите по завршувањето на филмот. Трејлерите денес, се … Continue reading »