Кои се првите градови во светот?

Кои се првите градови во светот?

Во 10 000 година п.н.е. на светот живееле околу 12 милиони луѓе. Тоа се две третини од денешниот број на жители во државата Њујорк. Првите градови започнале да се формираат на места со сигурни извори на вода, крај блските планини, каде жителите можеле да одгледуваат диви посеви и каде имало доволно дожд за нивно растење. … Continue reading »