Дали нaшиот срцев орган е во форма на срце?

Дали нaшиот срцев орган е во форма на срце?

Традиционалната форма на срцето не е многу слична со нашиот срцев орган. Некои веруваат дека традиционалниот облик на срце наликува на срцето на кравата, но дури и таа сличност не е многу голема.  Други веруваат дека традиционалниот облик на срцето потекнува од обликот на семето од растението силфиум (silphium). Ова скапоцено растение се користело како лек против кашлица и за разни болки, … Continue reading »