Еднаш, многу одамна…

Еднаш, многу одамна…

16-ти Ноември, 2010 година… Беше одличен ден за населување на животински видови. Тогаш-во-цутот-на-своето-формирање ОКС, собраа неколку големи ушести бувови, по некоја утка, два три глодари, пајче и кокошка и тргнаа стратешки да ги сместат во Градскиот Парк. Секое од нив одбра каде ќе си живее – единствената задача на ОКС беше да не се помешаат, … Continue reading »