За прекрасните, историски и моќни глобуси

За прекрасните, историски и моќни глобуси

Да се набљудува на стар глобус, значи да се набљудува Земјата онака, како што тоа го правеле луѓето од некое друго време. Тоа го одразува нивото знаење за континентите, морињата и океаните, како и за политичките поделби кои оттогаш, значително со промениле. Дури и типографијата и боите на глобусите се показател за времето и местото … Continue reading »
Соѕвездија

Соѕвездија

Соѕвездија се групи ѕвезди поврзани со замислени линии, кои создаваат имагинарни ликови на небесниот свод. Соѕвездијата биле откривани и пред 6000 години, во периодот кога луѓето започнувале да се занимаваат со земјодество. За што ли служат соѕвездијата? Во идеални услови е возможно да забележиме од 1000 до 1500 ѕвезди, без никакви оптички помагала. Без поделба … Continue reading »
Големата Црпалка

Големата Црпалка

Прекрасна ноќ, топла покривка и темно небо, полно со сјајни ѕвезди. Ова се елементи на одлична ноќ за набљудување на ѕвезди и соѕвездија. Соѕвездијата се групи од ѕвезди на небото, кои доколку меѓусебно се спојат со замислени линии, формираат некој имагинарен лик. Ѕвездите во соѕвездијата, биле дефинирани и определени од меѓународни групи на астрономи. Поголем … Continue reading »