Крикет

Крикет

Дали знаете дека топката за крикет е направена од плута и волна, обложена со црвена кожа? Крикетот е игра која ја играат две екипи со по 11 члена. Екипите се менуваат во улога на удирачи и чувари на полето. Еден натпревар, понекогаш може да трае и пет дена. Во текот на секое коло, удирачката страна … Continue reading »