Валхала

Валхала

Валхала (старонордиски Valhöll, „холот на паднатите“) е холот каде богот Один ги сместува оние кои ги смета достојни да живеат со него. Ова не е награда за морално однесување – повеќето од оние кои добиваат пристап во Валхала, се славни воини собрани со цел да дојдат на помош во судната борба за време на Рагнарок. … Continue reading »
Фенрир

Фенрир

Фенрир (стронордиски Fenrir, „оној кој живее во мочуриштето“), е најсуровиот волк во нордиската митологија. Неговото значење за претхристијанските Сакндинавци, се демонстрира со прикажување на неговото битие на бројни рунски камења, а да не го споменуваме и неговото присутство во староднордиските литературни извори. Тој е син на богот Локи и јотунката Ангрбодел, брат на мидгардската змија Јормунганд … Continue reading »
Фотографијата и модернизмот

Фотографијата и модернизмот

Фотографијата е создадена во мошне одлучувачки период, па многу дискусии за медиумот биле засегнати со нејзината дефиниција и со нејзиното издвојување меѓу другите практики. Никогаш не постоеле предмети, стварности или форми кои претставувале фотографија, иако секогаш фотографијата била вклучена во различни видови слики кои служеле за материјални и за социјални потреби. Дискусиите за природата на … Continue reading »
Документарна фотографија

Документарна фотографија

Документарната фотографија е експериментална и користи најсовремена технологија, или пак примитивни апарати кои нé доведуваат до границите, а понекогаш и до пречекорување на границите. Се создаваат голем број комбинации, како фотографски записи фотографирани на традицонален начин, графики на амате хартија направени со компјутерски вшприцувања на мастило, или пак фотографии направени со дигитални апарати, пренесувани во … Continue reading »
Маврово – фото галерија

Маврово – фото галерија

Маврово…Ова парче земја, на само 107 км одалеченост од Скопје, низ годините станува едно мирно катче каде Скопјани и жителите на околните градови, доаѓаат да одморат глава. Импресиите се подеднакви на кој и да застанал тука – извонредни. Сите велат дека природата е нескротлива, ненаметлива и единствена.   Фотографии: Радмила Бошкова    
Фотографија

Фотографија

Знаете ли дека во светот, секој ден се фотографираат повеќе од два милиони фотографии? Фотографијата е медиум, добиен преку дејство на светлината на површина која е чувствителна на светлост. Фотографијата постои во дигитален и физички облик: на хартија, стакло, лим и слично. Терминот „фотографија“ го користиме и за означување на уметничка дисциплина и технички активности. Зборот … Continue reading »