Како гледаат бувовите ноќе?

Како гледаат бувовите ноќе?

На бувовите им се придава посебно значење. Примитивните народи негувале многу празноверија поврзани со ова животно, главно поради неговиот необичен крик. Буката која ја прават бувовите, во многу делови од Европа и денес се толкува како предзнак за смрт. Разновидни врсти на бувови се распространети по целиот свет. Снежно белите пердуви на бувот од ледените … Continue reading »
Гулабот во словенската народна митологија

Гулабот во словенската народна митологија

Гулабите, според накои верувања кај словенските народи, биле попски деца кои на пролет пееле многу. Нивното пеење всушност претставувало клетва. Тие го колнеле попот затоа што не им дозволил да учат. Поради тоа, самите се проколнале и се сториле гулаби. Во прилог на кажаното говорат и следните стихови, пренесувани од генерација на генерација: Ослепел, попе … Continue reading »
Фламингоси

Фламингоси

Сте се запрашале ли некогаш, зошто птицата фламинго е розева? Доколку би се доделувала награда за најмодерна птица, тогаш фламингото со своите живописни розеви и портокалови бои, би ја добило премијата. Но, знаете ли дека пердувите на бебињата фламингоси се во сива боја? Розевата боја на фламингото се развива од нивниот начин на исхрана, кој … Continue reading »