Сила во бројки – 5 неверојатни животински сурии

Сила во бројки – 5 неверојатни животински сурии

Eдно животно, можеби и нема да ви го привлече вниманието. Но, илјадници или милиони животни заедно – е тоа е инспиративна, понекогаш дури и страшна, глетка. Роеви гигантски оси во Азија, во 2013-тата година, беа присутни и на вестите, убивајќи повеќе од 40 луѓе во севрозападна Кина. Но, не сите гигантски оси се смртоносни. Животните се … Continue reading »
Што се номади?

Што се номади?

Номади се заедници на луѓе кои немаат постојано место на живеење и често патуваат. Голем број номади прават преселби со промените на годишните времиња, во потрага по храна, вода и места каде животните кои ги чуваат и одгледуваат, би можеле да пасат. Низ светот, постојат од триесет до четириесет милиони номади. Некои цивилизации, отсекогаш биле … Continue reading »