Дадаизам

Дадаизам

Почетокот на Дада движењето, не е почеток на уметноста, туку почеток на незадоволството. – Tristan Tzara, француски поет, поврзан со дадаизмот Според историјата, терминот Дада го создале група анти- воени студенти и уметници, кои се собрале во Цирих, Швајцарија, во 1916 година.  Некој од нив случајно ја свртел страната од француско-германскиот речник и со нож … Continue reading »
Минимализам

Минимализам

Минимализмот или минималистичката уметност е уметнички правец кој ги отфрла коментарите на општеството, личниот израз на уметникот, негативните елементи или референци на историјата, политиката и религијата. Овој превец се базира на создавање предмети, слики, скулптури, музика и литературно творештво, чија вредност има чист естетски карактер. Минималистите ги ограничиле своите постапки на манипулација со елементите, како … Continue reading »