Полна месечина

Полна месечина

Уште од старите хорор филмови сме забележале дека врколаците се појавуваат на полна месечина. Но, врколаците не се единствените. Низ историјата, различните фази на месечината (посебно на полната месечина) биле поврзувани со различни начини на однесување. Некои полицајци веруваат дека за време на полна маесечина се извршуваат голми криминални дела! Други пак веруваат дека за … Continue reading »