Один

Один

Один (старонордиски „Óðinn“; старо-англиски и саксонски „Woden“; старо-германски „Wuotan“, „Wotan“, „Wodan“, или Woðanaz) е еден од најкомплексните и енигматични ликови во нордиската митологија. Владетел е на групата божества по име Аесир, иако често заталкува надвор од нивното кралство Асгард на долги, осамени патешествија низ космосот на неговите чисти и лични интереси. Тој е неуморен трагач и дарувач на мудрост, … Continue reading »
Математичка убавина

Математичка убавина

„Математиката, правилно согледана, покрај вистината ја процесира и врховната убавина, ладна и строга како онаа на скулптурата, без обраќање до некој посебен дел од нашата послаба природа, без прекрасните ликовни и музички орнаменти, туку возвишено чисто и способно за тешка совршеност која единствено најдобрите уметнички дела можат да ја претстават. Вистинскиот дух на восхит, на … Continue reading »
Хаику

Хаику

Хаику е стар начин на пишување поезија кој потекнува од Јапонија и постои до ден денес. Слично како фотографијата, хаику песните доловуваат еден момент од времето. Главната тема на песните може да биде чувство или опис. Јапонските хаику поеми обично ја опишуваат природата, додека англските хаику опишуваат и други теми. Хаику се состој од 3 … Continue reading »