На кој начин се снима звукот на грамофонска плоча?

На кој начин се снима звукот на грамофонска плоча?

Со сите можни уреди за висококвалитетно репродуцирање на звукот во нашите домови, ние денес сме секако далеку од едноставниот грамофон кој го пронајде Томас Едисон. Меѓутоа, основниот принцип на бележење на звукот и денес останува ист. Веќе знаеме дека звуците, и гласовните и музичките, се предизвикани од вибрации, односно треперења на воздухот. За да се … Continue reading »