Кратка историја на менталната болест во уметноста

Кратка историја на менталната болест во уметноста

Од Вилијам Хогарт до Ван Гог, уметноста придонесува за наше подобро разбирање на душевната болест. Уметноста нé води по патот на восприемање на душевните болести – не како страни или како најнизок дел од човековата состојба, туку како позитивно и корисно искуство. Современата уметност дури го слави душевносто страдање како креативна авантура. Овој, таканаречен психијатриски … Continue reading »
Афродита

Афродита

Афродита е хеленска божица на убавината, љубовта и плодноста. Нејзин римски еквивалент, e божицата Венера. Како и за многу други богови од хеленската митологија, постојат неколку верзии за нејзиното потекло. Според старите преданија (Хомеровата Илијада) Афродита е ќерка на Зевс и Диона, а според поновите, родена е од морската пена која се создала кога Крон … Continue reading »
Музиката како алтернативна медицина

Музиката како алтернативна медицина

Исцелителната моќ на музиката се користела векови наназад. Во старогрчката митологија, богот Аполон, предводник на музите, бил заштитник на земјата, пролетта, ловот, младината, поезијата, пророчките моќи, танцот, музиката, морето, светлоста и сонцето, но и на лекувањето. Неговиот син Асклепиј, богот на медицината и заздравувањето, ја наследил и научил од татка си вештината на лекувањето. Се … Continue reading »
Космологија

Космологија

Дали знаете дека космологијата има допирни точки со физиката, филозофијата, па дури и со теологијата? Таа се труди да објасни зошто универзумот е онаков каков што е. Митовите за содавањето кај старите народи се пример за античка космологија. Денешната космологија е цврсто основана на сите познати закони на физиката. Космологијата е гранка на астрономијата која … Continue reading »