Компас

Компас

Сте се запрашале ли некогаш кој го измислил компасот? И како тој функционира? Компасот е инструмент кој реагира на магнетското поле на Земјата и служи за одредување на страните на светот. Најголемиот број компаси се состојат од магнетска игла прицврстена на оска, на тој начин што иглата може да се заврти во сите правици. Иглата … Continue reading »
Патишта

Патишта

Дали сте знаеле дека Португалија е земјата со најпрометни патишта? Сте знаеле ли дека САД има најдолга мрежа на патишта? Сте чуле ли дека земјата со најгуста мрежа на патишта е Белгија? Првите големи градители на патишта биле Римјаните. Тие патиштата ги граделе за своите војници и гласници. Денес, патните мрежи ги опфаќаат повеќето држави, … Continue reading »
Најбрзиот воз

Најбрзиот воз

Брзате ли да стигнете на некое место? Доколку тоа е во вашата блиска околина, најдобро би било да се качите на вашиот велосипед. Но, како најбрзо би стасале на некое место кое е оддалечено стотици километри од вас? Првото превозно средство кое ни паѓа напамет е авионот. Но, дали и возовите се можеби добра идеја? … Continue reading »