Спортско качување

Спортско качување

Што е спортско качување? Спортското качување е дисциплина која еволуирала од алпинизмот. Taa подразбира слободно совладување на насоки, на природна или вештачка карпа, без користење опрема за напредување при качувањето, односно опремата се користи за спречување на евентуални падови. За разлика од алпинизмот, смислата на спортското качување е во совладување што потешки секвенци и детали … Continue reading »
Атлетика

Атлетика

Најдобрите атлетичари, покрај одличните спортски вештини, имаат уште неколку суштински квалитети: достоинство, интегритет, храброст и скромност. Овие квалитети се во целост усогласени со гордоста, амбицијата и одлучноста. Атлетиката е една од темелните, најраширени спортски гранки, која ја карактеризираат основните човечки движења и која ги опфаќа тркачките дисциплини, скоковите и фрлањата. Поради нејзиниот голем опсег, ја … Continue reading »
Kајак и кану?

Kајак и кану?

Која е разликата меѓу кануто и кајакот? Кануто и кајакот се чамци со лесна тежина кои се користат и возат по води. Се движат со помош на посебни весла со две лопатки. Покрај спортски активности, кануто и кајакот служат и за разни рекреативни активности, како риболов. Можат да пловат и по плитки води. Постојат неколку … Continue reading »