Белите Талкачи – аналогија на климатските промени?

Белите Талкачи – аналогија на климатските промени?

Кои се Белите Талкачи? Која е нивната цел? Белите Талкачи се, несомнено, зла сила во Игра на Тронови, но постои теорија која вели дека тие всушност претставуваат метафора за климатските промени, што и самиот автор Џорџ Р.Р. Мартин го потврдува. На прв поглед, можеби делува бизарно, но сепак се презентирани доста убедливи аргументи. И покрај тоа … Continue reading »
Сварог

Сварог

Прабогот на старите Словени бил изедначуван со небото и огнот – освен неговото именување како Бог, е именуван и со името Сварог. За овој бог, главно зборуваат западнословенските и руски извори. Според нив, тој бил бог на Сонцето и огнот. Сепак, опстојно да се одговори на прашањето: „Кој бил Сварог во словенската митологија?“, според мислењето … Continue reading »
Олимпискиот оган

Олимпискиот оган

Еден од највозбудливите делови при почетната церемонија на отварањето на Олимписките игри е пристигнувањето на Олимпискиот фаќел на стадионот. Олимпискиот оган е еден од најбитните симболи на Олимписките игри. Олимпискиот фаќел се пали неколку месеци пред воведната церемонија на Олимписките игри, во античка Олимпија, Грција и оттаму патува до местото каде тие се одржуваат. Тој … Continue reading »
Што треба да направиме во случај на пожар?

Што треба да направиме во случај на пожар?

Денес, огнот ни помога да зготвиме храна и да си ги затоплиме домовите. Огнот има голема улога во производството и индустријата. Кога би подразмислиле, дефинитинво не би сакале да живееме во свет без оган. Но и покрај сите добри вредности, огнот може да биде и многу опасен. Моќта на огнот треба да се чува скротена, … Continue reading »