Религијата на Викинзите

Религијата на Викинзите

Wardruna: Laukr   Периодот на промени Добата на Викинзите, билао период на значителни религиски промени во Скандинавија. Дел од популарниот приказ на Викнзните е паганството и омразата кон христијанската црква. Но, тој поглед е малку погрешен. Точно е дека речиси целото население на Сканднавија било паганско во почетокот на викиншкото доба, но Викинзите верувале во … Continue reading »
Африкански танци

Африкански танци

Знаете ли дека во Африка постојат воени танци, танци на љубовта, танци во чест на раѓањето и умирањето, танци за посакување добредојде, танци за повикување и поседување, танци за лекување и уште многу, многу други? Традиционалните африкански танци најчесто не се појавуваат изолирано, туку како дел од пошироките културни активности. Африканските танци завземаат централно место … Continue reading »