Временски зони

Временски зони

Земјата се врти околу својата замислена оска секои 24 часа. Овој период од 24 часа се нарекува деноноќие. Замислете си дека ја осветлувате земјината топка со џебна батерија. Само една старана од земјината топка би била осветлена. Другитот дел би бил во мрак. Како што Земјата ротира, различни нејзини делови се осветлуваат и замрачуваат. Тоа … Continue reading »