Богови и божици – Нордиска митологија II

Богови и божици – Нордиска митологија II

Минатиот пат се осврнавме на нордиските митови за постанокот и структурата на светот – сега се осврнуваме кон оние кои владеат во тој свет. Имено, овој текст е наменет како едно кратко, најопшто запознавање со најважните нордиски богови и божици, чии ликови, во понатамошните текстови, ќе бидат подетално обработени. Нордиската религија, како и другите политеистички … Continue reading »
Нордиска Митологија – I. Постанокот

Нордиска Митологија – I. Постанокот

Секогаш кога сакате да изучувате некоја митологија, најпрвo е потребно да се запознаете со светот во кој „живеат“ различните митолошки ликови и суштества, да се запознаете со неговиот постанок, неговите карактеристики, неговата природа. Истото важи и за Нордиската митологија. Согласно податоците кои можат да се добијат од различните песни, пренесувани од генерација на генерација, постанокот … Continue reading »
Трол

Трол

Ме викаат трол, месецот на Земјата, крадец на џиновските богатства, уништувач на бурното Сонце, омиленото цвеќе на пророците, чуварот на фјордовите, проголтувачот на рајското тркало. Трол е натприродно суштество од нордиската митологија и скандинавскиот фолклор. Суштествата опишани како тролови, живееле изолирани меѓу карпите на планините и во пештерите. Понекогаш живееле во мали семејни заедници, вообичаено … Continue reading »