Зошто бил изграден големиот Кинески ѕид?

Зошто бил изграден големиот Кинески ѕид?

Околу 221 година пред нашата ера, моќниот кинески цар Ши Хуанг Ти обединил повеќе делови на Кина. Но, северно од неговото царство, во пустините, живееле варварски номадски племиња. Ши Хуанг Ти чувствувал дека овие племиња претставувале опасност за неговото ново царство. Од таа причина, наредил да се подигне голем ѕид, кој би ги штител сите … Continue reading »
Што се номади?

Што се номади?

Номади се заедници на луѓе кои немаат постојано место на живеење и често патуваат. Голем број номади прават преселби со промените на годишните времиња, во потрага по храна, вода и места каде животните кои ги чуваат и одгледуваат, би можеле да пасат. Низ светот, постојат од триесет до четириесет милиони номади. Некои цивилизации, отсекогаш биле … Continue reading »