Систем на единици

Систем на единици

Франција била првата земја која го прифатила метричкиот систем во 1789 година. Кралот Луј XVI, го одобрил системот еден ден пред обидот за бегство од револуција. Дали знаете дека Кина била првата земја во која се појавил децималниот систем? Постојат голем број мерни системи, а најпознати се меѓународниот систем на единици и англо-американскиот. Со помош … Continue reading »