Крампус

Крампус

Сите сме запознаени со приказната за Дедо Мраз – веселиот белoбрад  дедо со магичен ирвас со црвен нос Рудолф,  но што знаете за Крампус? Според европскиот фолклор, уште во 1600-тите години, Крампус е опишан како темен и влакнест ѕвер со големи рогови на главата, испакнати очи и шилести уши, а  наместо јазик имал камшик со … Continue reading »
Гулабот во словенската народна митологија

Гулабот во словенската народна митологија

Гулабите, според накои верувања кај словенските народи, биле попски деца кои на пролет пееле многу. Нивното пеење всушност претставувало клетва. Тие го колнеле попот затоа што не им дозволил да учат. Поради тоа, самите се проколнале и се сториле гулаби. Во прилог на кажаното говорат и следните стихови, пренесувани од генерација на генерација: Ослепел, попе … Continue reading »
Караконџол

Караконџол

Според прибелешките на повеќе истражувачи, митот за демонското суштество караконџол се појавил на Балканскиот полуостров, во прв ред, кај народите кои биле под турско ропство и грчко културно влијание. Караконџолите се демонски суштества со светли очи, кои на човекот му нанесувале големи пакости, особено ако биле лути на него. Со себе речиси постојано носеле голем … Continue reading »
Феникс

Феникс

Дали знаете дека фениксот, според легендите, имал животен век од 500, 1.461 или 12.594 години? Фенискот е симбол на повторно раѓање, на надеж, чест, брак, верба, постојаност, вечност, бесмртност и светлина. Тој го претставува космичкиот оган од кој се создал светот. Феникс е свето митолошко суштество од егитпетската митологија во вид на огнена птица. Фениксот … Continue reading »
Киклоп

Киклоп

Пристигнавме во земјата на дивите киклопи. Тоа се тромави, горски џинови кои ниту сеат, ниту жнеат. Тие ја оставаат својата плодна земја, да роди сама од себе и на изненадување таа тоа и го прави, без никаква претходна обработка. И виновната лоза, сама од себе, раѓа грозје во изобилство. Одисеј Во грчката, а подоцна и во … Continue reading »
Грифин

Грифин

Легендарните и митолошки суштества се животни чие постоење се евидентира во приказните за натприродното. Поради недостатокот од фосилни остатоци за таквите суштества, нивното постоење го истражуваат голем број современи зоолози. Но, некои легендарни суштества, како еднорогот, биле евидентирани во историјата на природата од неколку антички истражувачи. Дел од легендарните и митолошки суштества имаат потекло од … Continue reading »
Што се митови и легенди?

Што се митови и легенди?

Го знаете ли значењето на митовите и легендите? Знаете ли дека без нив, луѓето во дамнешните времиња не можеле да си ги објаснат случувањата околу себе? Легендите се приказни за човековите дејства кои се дел од човековата историја и секогаш содржат одредена поука. Таквите приказни раскажуваат за чудни настани кои според раскажувачот навистина се случиле. … Continue reading »
Кракен

Кракен

Доколку сретнете пирати, прашајте ги за нивните вчудоневидувачки приказни кои предизвикуваат студ во коските. Пловењето по океаните може да биде мошне опасно, почнувајќи од ураганите и огромните, цунами бранови. Но, кога зборуваме за пиратите, постојано постои опасност од напади од огромни водни чудовишта! Постојат голем број легенди кои пиратите ги посочуваат како потврда за стравот … Continue reading »