Метеори

Метеори

Знаете ли дека единствениот метеор убиец е метеорот Нахла, кој во 1911 година паднал во Египет и убил еден пес? Метеорите се светлосни појави кои настанале со јонизација на атмосферата низ која минува метеороидот. Метеороид е честичка од меѓупланетарен материјал, од времето на создавањето на Сончевиот систем, различна по состав и по своето потекло. Димензиите … Continue reading »
Дали ѕвездите паѓаат?

Дали ѕвездите паѓаат?

Ѕвездите и планетите не се единствените нешта кои лебдат во вселената. Постојат и други небесни тела. Некои од овие небесни тела се мали како честички прашина, а некои пак се многу големи. Метеори се оние светлосни појави кои ги нарекуваме „ѕвезди што паѓаат“. Но, тие немаат никаква поврзаност со ѕвездите, освен волшебниот сјај. Метеорот настанува со … Continue reading »