Архимедовиот закон

Архимедовиот закон

Архимед бил математичар, физичар и пронаоѓач кој живеел во античката грчка колонија Сиракуза, на островот Сицилија, во периодот од 287 до 212 година п.н.е. Тогашниот крал на Сиракуза, Хијерон, еден ден побарал од Архимед да му каже дали во златната кралска круна има и сребро. Архимед долго време го мачел овој проблем. Едно попладне, влегувајќи … Continue reading »
Дали има математика зад музиката?

Дали има математика зад музиката?

Моцарт ставал равенства за еднаквост на краевите на своите композиции. Ајнштајн обожавал да свири на виолина. Големите џез музичари од XX век, учеле за ритам и темпо – основните методи на мерење на времето во музиката. Сега суптилно се наметнуваат неколку прашања. Колку е длабока поврзаноста меѓу математиката и музиката? Ја има ли воопшто? И конечно, … Continue reading »
Математиката зад келтскиот јазол

Математиката зад келтскиот јазол

Векови наназад, келтските шеми на врзување јазли биле користени за декорација на религиозни текстови. Тие биле изработувани со ткаење на ленти по најизменични шеми. Првично, претставувале финални модели на Евклидовата геометрија – математички систем разработен во Египет кој се состои од 22 аксиоми. Неодамна, вакви модели биле користени за цртање и сферични форми, користејќи го … Continue reading »
Математичка убавина

Математичка убавина

„Математиката, правилно согледана, покрај вистината ја процесира и врховната убавина, ладна и строга како онаа на скулптурата, без обраќање до некој посебен дел од нашата послаба природа, без прекрасните ликовни и музички орнаменти, туку возвишено чисто и способно за тешка совршеност која единствено најдобрите уметнички дела можат да ја претстават. Вистинскиот дух на восхит, на … Continue reading »
Јапонско множење

Јапонско множење

Се чини дека Јапонците не ги користат цртичките и точките само за азбуката. Тие се дел и од јапонската математика. Можеби за да ја научиме јапонската азбука би ни било потребно многу време, но за да го научиме начинот на кој Јапонците множат, потребни ни се само две ипол минути. Погледнете како Јапонците множат.   … Continue reading »
Факториел

Факториел

n n! 0 1 1 1 2 2 3 6 4 24 5 120 6 720 7 5040 8 40320 9 362880 10 3628800 15 1307674368000 20 2432902008176640000 25 15511210043330985984000000 50 3,04140932… · 1064 70 1,19785717… · 10100 450 1,73336873… · 101 000 3249 6,41233768… · 1010 000 25206 1,205703438… · 10100 000 Ви значат ли … Continue reading »