Дали сте љубители на мапи?

Дали сте љубители на мапи?

Првите мапи биле рачно изработени. Во минатото изработката на мапите била мошне комплицирана бидејќи секоја мапа морала да се направи во неколку примероци. Но, низ годините се повеќе се усовршувала изработката на мапи поради развојот на новите машинерии. Пронаоѓањето на магнетниот компас помогнало при подобрување на квалитетот и точноста на мапите, а појавата на весниците … Continue reading »