Ајнштајнова загатка

Ајнштајнова загатка

Алберт Ајнштајн, бил германски теоретски физичар, најпознат по својата теорија на релативност и теоријата за масно-енергетска еквиваленција Е = mc². За својата работа во полето на теоретската физика и за откритието на фото-електричниот ефект, Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика. Анјнштај заедно со своите пријатели, познати физичари, составиле неколку математички и логички загатки. Според нив, … Continue reading »
Која мозочна хемисфера повеќе ја користиш?

Која мозочна хемисфера повеќе ја користиш?

Многумина го поврзуваат мозокот со интелигенцијата, а тоа има голема смисла бидејќи мозокот е место каде ги чуваме нашите спомени. Но, мозокот претставува нешто многу повеќе од само место за чување на информации. Тоа е и центар на нашите чувства, а исто така контролира и голем дел од функциите на нашето тело. Мозок е поделен … Continue reading »