Од кога постои куглањето?

Од кога постои куглањето?

Најверојатно една од првите игри за која се досетил човекот, било тркалањето на некаков округлест предмет, со цел да се турнат повеќе други предмети кои стоеле на спротивниот крај. Во една детска гробница од стариот Египет, од пред 7000 години, пронајден е прибор кој се користел за играње на некаква игра, многу слична на денешното … Continue reading »