Вовед во келтската астрономија

Вовед во келтската астрономија

Истражувањата на пренесуваните знаења од областа на математиката и астрономијата се меѓу најбитните средства за формирање и постигнување културни нивоа од древните цивилизации. Во келтската култура постоела тенденција кон концетрирање на знаењето во рамки на една ограничена класа – Друидите. Тие усно пренесувале голем број мнемонични правила на своите ученици, во текот на нивната долгогодишната … Continue reading »
Валкири

Валкири

Валкира (старонордиски valkyrja, „избирачи на убиените“) е женски дух, кој му е од помош на богот Один. Современата претстава за валкирите како елегантни, благородни жени кои ги одбираат и водат паднатите воини во Валхала, е во голема мера точна како високо селективен портрет кој ги истакнува нивните пријатни квалитети. До одреден степен, оваа тенденција кон … Continue reading »
Постои ли разлика меѓу древната и средновековна келтска уметност?

Постои ли разлика меѓу древната и средновековна келтска уметност?

Денес, кога многумина ќе помислат на келтска уметност, она што всушност го имаат на ум е средновековна Ирска и уметноста на племето Пикти. Таа уметност има релативно мала поврзаност со древните Келти. Веќе многу лесно може да се сретнеме со литература која ни нуди разни методи за составување на она што се нарекува келтска уметност. Но, … Continue reading »
Симболизмот на животните кај Келтите

Симболизмот на животните кај Келтите

Животните се мотив кој често се прикажува низ келтската историја. Нивните симболи се сретнуваат во накитот, резбата, таписериите, облеката и слично. Симболите со животни ни служат како потсетници за сила, храброст, трпение – она што сите ние сакаме да го поседуваме. Се обидуваат да ни пренесат подлабоко значење, а ни даваат и илустративен фокус, обезбедувајќи … Continue reading »
Келтското дрво на животот

Келтското дрво на животот

Келтското дрво на животот често го сретнуваме на таписерии, тетоважи и други различни форми на декорација, но за древните Келти, тоа симболизирало хармонија и баланс. Дрвјата имале значајна улога во келтската култура и не сме изненадени да дознаеме дека тие претставувале нешто многу големо. Ги претставувале силите на природата, кои споени, ја создаваат хармонијата и … Continue reading »
Математиката зад келтскиот јазол

Математиката зад келтскиот јазол

Векови наназад, келтските шеми на врзување јазли биле користени за декорација на религиозни текстови. Тие биле изработувани со ткаење на ленти по најизменични шеми. Првично, претставувале финални модели на Евклидовата геометрија – математички систем разработен во Египет кој се состои од 22 аксиоми. Неодамна, вакви модели биле користени за цртање и сферични форми, користејќи го … Continue reading »
Келтска музика

Келтска музика

Келтите имале посебна култура, прикажана преку нивните софистицирани уметнички дела. Музиката претставувала оригинален составен дел од оваа европска култура, но голем дел од нејзините карактеристики се изгубени за нас. Заклучоците за музичката култура на Келтите, првенствено се потпирале на римските и старогрчки извори, како и на археолошките наоди и толкувања, вклучувајќи ја реконструкцијата на древните … Continue reading »
Вовед во келтската историја

Вовед во келтската историја

Често се смета дека поимот Келти се однесува на етнички групи, вообичаено Ирците или Шкотите. Но, тој всушност се однесува на јазичната група народи кои говореле на келтските јазици. Модерните, сочувани, келтски јазици се: бретонскиот, ирскиот, корнскиот, манскиот, велшкиот и шкотско-галскиот. Првите докази за Келтите, се откриени во селото Халштат, Австрија. Речиси илјада гробови биле … Continue reading »