Кога настанал тенисот?

Кога настанал тенисот?

Некои игри настанале спонтано, додека други се развивале низ годините. Тенисот има долга историја. Познато е дека Грците и Римјаните имале некаков вид на игра со топка, која подоцна ја прифатиле Французите. Една од варијантите на оваа игра ја нарекувале „же де пом“ и се смета дека истата била претходник на денешниот тенис. Изразот тенис, … Continue reading »
Како настанал шахот?

Како настанал шахот?

Знаете ли дека според некои докази, игра слична на шахот се играла уште пред 5000 години? Шахот е спортска стратешка игра за двајца играчи. Се нарекува уште и “Кралска игра” и веројатно е една од најстарите игри за кои се знае дека постоеле. Познато е дека името на играта потекнува од персискиот збор шах, што … Continue reading »
Ајнштајнова загатка

Ајнштајнова загатка

Алберт Ајнштајн, бил германски теоретски физичар, најпознат по својата теорија на релативност и теоријата за масно-енергетска еквиваленција Е = mc². За својата работа во полето на теоретската физика и за откритието на фото-електричниот ефект, Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика. Анјнштај заедно со своите пријатели, познати физичари, составиле неколку математички и логички загатки. Според нив, … Continue reading »
Кои ни се шансите да добиеме лото?

Кои ни се шансите да добиеме лото?

Можеме ли со неколку денари, да добиеме многу денари? Лотарија е игра на собирање пари. Основното ниво на лотаријата е вложување на мала сума пари, со цел да купиме среќка или ливче за лото и да си оствариме шанса за освојување на поголема сума на пари. Во лотаријата не ни требаат вештини. Се што ни … Continue reading »
Народна

Народна

Дали некогаш сте ја играле мошне популарната македонска игра – „Народна“?! Тоа е игра со топка, позната во секоја населба. Правилата се следни: Со метод на избирање (често познат како метод сол-бибер), се бираат двајца „конзули“. Останатите стојат во средина на одбележаното поле, кое обично има форма на правоаголник. На двата потесни краја од полето … Continue reading »