Бесконечност

Бесконечност

Сигурно ви е познато дека низата на броеви нема крај ниту во позитивна, ниту пак во негативна насока. Таа се протега до бесконечност. Концептот на бесконечноста е карактеристичен за математичките науки – физиката и филозофијата. Во математиката и физиката, бесконечноста се однесува на бескрајни количини. Во филозофијата, бесконечно е она што ги поминува границите на … Continue reading »