Суштествата од нордискиот фолклор

Суштествата од нордискиот фолклор

Нордискиот фолклор е роден од стравот од природата – непознатите длабочини на фјордовите, неизмерените планински врвови, мрачните северни шуми. Сé она што навидум изгледало чудно или непознато, оставало простор за разни приказни во кои живееле морски чудовишта, зли духови и големи богови. Со потекло од Норвешка, Данска, Финска, Шведска, Исланд и Фарските Острови, овие епски … Continue reading »
Змев

Змев

Во нашето училиште, митолошките суштества за кои денес ќе учиме, се многу ценети и почитувани. Змевовите. Нашиот училишен замок е постојано заштитен од будните очи на четирите змевови: змевот Вода, змевот Воздух, змевот Земја и змевот Оган. Змевот припаѓа во групата на „градобранители“, чија главна задача била спречување на доаѓањето на градоносни облаци, носени од … Continue reading »
Грифин

Грифин

Легендарните и митолошки суштества се животни чие постоење се евидентира во приказните за натприродното. Поради недостатокот од фосилни остатоци за таквите суштества, нивното постоење го истражуваат голем број современи зоолози. Но, некои легендарни суштества, како еднорогот, биле евидентирани во историјата на природата од неколку антички истражувачи. Дел од легендарните и митолошки суштества имаат потекло од … Continue reading »