Како гледаат бувовите ноќе?

Како гледаат бувовите ноќе?

На бувовите им се придава посебно значење. Примитивните народи негувале многу празноверија поврзани со ова животно, главно поради неговиот необичен крик. Буката која ја прават бувовите, во многу делови од Европа и денес се толкува како предзнак за смрт. Разновидни врсти на бувови се распространети по целиот свет. Снежно белите пердуви на бувот од ледените … Continue reading »