Густав Каибот – импресионистот зад објективот

Густав Каибот – импресионистот зад објективот

Густав Каибот (Gustave Caillebotte) – француски уметник од XIX век, кој претставува мистериозна и помалку позната фигура во импресионистичкиот круг и покрај неговиот значителен придонес за импресионистичката ликовна сцена. Како резултат на големото наследство добиено од својот татко, Густав имал голем финансиски придонес кон групата, но исто така бил и редовен учесник на изложбите. Сепак, … Continue reading »
Симболизмот на животните кај Келтите

Симболизмот на животните кај Келтите

Животните се мотив кој често се прикажува низ келтската историја. Нивните симболи се сретнуваат во накитот, резбата, таписериите, облеката и слично. Симболите со животни ни служат како потсетници за сила, храброст, трпение – она што сите ние сакаме да го поседуваме. Се обидуваат да ни пренесат подлабоко значење, а ни даваат и илустративен фокус, обезбедувајќи … Continue reading »
Како пајаците плетат мрежа?

Како пајаците плетат мрежа?

Можеби мислите дека пајакот своите свиленкасти влакна ги употребува исклучиво за плетење на својата мрежа за лов. Но, вистината е дека ниедно друго животно не го употребува својот свилен конец за толку различни цели, како пајакот. Пајаковиот конец, освен за правење мрежа, може да послужи и како канал за спасување, за градење засолниште, за правење … Continue reading »
Морска ѕвезда

Морска ѕвезда

Знаете ли дека морските ѕвезди имаат голема регенеративна моќ и ги надокнадуваат скршените краци? Знаете ли дека дури одново можат да израснат од еден единствен крак? Морската звезда спаѓа во редот на најнеобичните и најзанимливите морски животни. Постојат повеќе од 6000 нејзини сродници. Сите тие се познати под името Echinodermata или боцкари. Бодликавите морски ежови, … Continue reading »
Особини кај животните

Особини кај животните

Дали сте знаеле дека голем рој скакулци можат за еден ден да изедат и до 80.000 тони храна? Животните се многуклеточни хетеротрофни организми кои се размножуваат, примаат дразби, одговараат на условите на средината и за разлика од растенијата, не можат сами да создаваат хранливи материи, па мораат да се хранат со други организми. Исхранa Животните … Continue reading »
Животни

Животни

Дали знаете дека во светот се познати милиони видови на животни? Знаете ли дека тие се приспособиле скоро на сите видови живеалишта? Некои од нив го поминуваат сиот свој живот во внатрешноста на телото од други животни. Животните се многуклеточни хетеротрофни организми кои се размножуваат, примаат дразби и одговараат на условите на средината. За разлика … Continue reading »