Трагајќи по Елдорадо

Трагајќи по Елдорадо

Знаете ли колкав број инстражувачи алчно војувале, убивале, ограбувале и ги жртвувале своите животи во потрага по богатите ризници на градот Елдорадо? Елдорадо е легенда која потекнува од јужноамериканските цивилизации. Според усните преданија, Елдорадо бил крај со огромно златно богатство, поради што претствувал главна мета на шпанските конкистадори во XV и XVI век. Елдорадо станал … Continue reading »