Множење со броевите 6, 7, 8, 9 и 10

Множење со броевите 6, 7, 8, 9 и 10

Сите знаат како се собира со помош на прстите на рацете. Но, може ли прстите да ни бидат од помош и при множењето? Одговорот е потврден. Но, на овој начин може да се помножат само броевите од  6 до 10. Така што множењето од 1 до 5 сепак ќе мора да го научите напамет. За … Continue reading »