Што се крие зад симболите?

Што се крие зад симболите?

Фантастичната телевизиска серија „Игра на Тронови“ (Game of Thrones) содржи мистични симболи кои ги проследуваме наназад до еден од најфасцинантините меѓу античката уметност и математика – грчката буква φ (фи), претставник на златниот пресек. Симболите во Игра на Тронови, се појавуваат во две форми: како φ и како златната спирала – форма која ја содржи златниот … Continue reading »
Математиката зад келтскиот јазол

Математиката зад келтскиот јазол

Векови наназад, келтските шеми на врзување јазли биле користени за декорација на религиозни текстови. Тие биле изработувани со ткаење на ленти по најизменични шеми. Првично, претставувале финални модели на Евклидовата геометрија – математички систем разработен во Египет кој се состои од 22 аксиоми. Неодамна, вакви модели биле користени за цртање и сферични форми, користејќи го … Continue reading »
Пикселирана уметност

Пикселирана уметност

Дали се сеќавате на денот кога за прв пат игравте видео игра на новото Нинтендо. Дали се сеќавате колку голема еволуција за технологијата и графиката претставуваше тој момент. За многумина од нас игрите  денес се само сеќавање, но не и за Адам Листер. Роден во Ферфекс, 1978 година, со неминлива љубов кон кубизмот и геометриските … Continue reading »
Златен пресек

Златен пресек

Златниот пресек, претставен со симболот на грчката буква φ (фи), е математички поим кој многу често се поврзува и со останатите науки. Тој всушност и бил најчесто користен во историјата на уметноста. Златниот пресек, или φ, е начин на поделба на вредностите со фактор кој изнесува приближно 1.6. Златниот пресек е односот на два нееднакви … Continue reading »
Геометриско тело – пирамида

Геометриско тело – пирамида

Што си замислувате кога ќе се сетите на древниот Египет? Фараони? Реката Ник? Пустина? Сфинга? Мумија? Сите овие работи не поврзуваат со Египет, но можеби она што е најкарактеристично, се пирамидите. Пирамидите можеме да забележиме во многу земји низ светот. Во Судан, постојат повеќе од 200 пирамиди – земјата со најголем број на пирамиди во … Continue reading »