Дивите ветрови на Скаген , Данска

Дивите ветрови на Скаген , Данска

Скаген е уметничка басна, град на развиена рибарска индустрија и на неверојатно дива природна убавина. Познат во англискиот јазик како The Scaw (во превод, „ахраично“), ова е најсеверниот град и главно риболовно пристаниште на Данска, со перспективна туристичка индустрија, која моментално брои околу 2 милиони туристи годишно.  Седиште е на данските и меѓународните уметници, кои живееле и работеле … Continue reading »
Габите произведуваат ветер?

Габите произведуваат ветер?

Габите имаат многу поактивна улога во обезбезбедувањето на преносот на единиците за размножување – спори, одошто претходно се претпоставувало. Биолозите верувале дека раздвижувањето на спорите создадени од шапката на печурката зависеле од ветрот. Многумина сметаат дека габите се „машини“ за создавање спори. Колку поголем број спори може да произведе една машина, толку поуспешно ќе колонизира … Continue reading »