Ајнштајнова загатка

Ајнштајнова загатка

Алберт Ајнштајн, бил германски теоретски физичар, најпознат по својата теорија на релативност и теоријата за масно-енергетска еквиваленција Е = mc². За својата работа во полето на теоретската физика и за откритието на фото-електричниот ефект, Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика. Анјнштај заедно со своите пријатели, познати физичари, составиле неколку математички и логички загатки. Според нив, … Continue reading »
Математички загатки

Математички загатки

Колку сте вешти во решавања на математички загатки? Колку време ви е потребно да одгатнете една? Математичките загатки се главен, составен дел од рекреативната математика. Сите математички загатки се основаат на математички правила од областа на алгебрата и геометријата. Математичките загатки се вообичаено наменети за еден играч. Еден од најпознатите изумители на математички загатки, бил … Continue reading »
Бесконечност

Бесконечност

Сигурно ви е познато дека низата на броеви нема крај ниту во позитивна, ниту пак во негативна насока. Таа се протега до бесконечност. Концептот на бесконечноста е карактеристичен за математичките науки – физиката и филозофијата. Во математиката и физиката, бесконечноста се однесува на бескрајни количини. Во филозофијата, бесконечно е она што ги поминува границите на … Continue reading »
13

13

Зошто некои луѓе сметаат дека бројот 13 е симбол на несреќа? Иако многумина не знаат со сигурност кога, каде и зошто бројот 13 започнал да се поврзува со лошата среќа, некои сметаат дека ова верување е поврзано со првите Христијани. Се верува дека на последната тајна вечера, присуствувале 13 луѓе – Исус и неговите 12 … Continue reading »
Што е палиндром?

Што е палиндром?

Палиндром е збор, фраза или број, кој може да биде прочитан и напишан на истиот начин во двете насоки (од лево кон десно, и обратно). Иако палиндромите не претставуваат ништо повеќе од литературна тривијалност, тие се мошне забавни и со сигурност ќе ја заскокоткаат вашата имагинација. Дали имате некои омилени палиндроми? Општо познати зборови палиндроми … Continue reading »
Гугол

Гугол

Кој е најголемиот број на кој можете да се сетите? Милион? Билион? Трилион? Газилион? Многу многу одамна, математичарите измислиле начин на кој би ги претставувале многу големите броеви. Тие измислиле степени, за да можат да ја претстават функцијата на множење на броевите сами со себе, одреден број пати. На пример – доколку некаде забележиме 102, … Continue reading »