Танцот Хака: борбен танц на Маорите

Танцот Хака: борбен танц на Маорите

Танцот Хака е традиционален борбен танц на Маорите (полинезиското домородно население на Нов Зеланд), кој се изведува на бојното поле, но и на мировни настани каде се соочуваат повеќе групи. Хака Танцот Хака е жесток приказ на племенската гордост, силата и единството. Активностите вклучуваат силен тропот со нозете, издаденост на јзикот и ритмички шлаканици по телото, придружувани со … Continue reading »
Валкири

Валкири

Валкира (старонордиски valkyrja, „избирачи на убиените“) е женски дух, кој му е од помош на богот Один. Современата претстава за валкирите како елегантни, благородни жени кои ги одбираат и водат паднатите воини во Валхала, е во голема мера точна како високо селективен портрет кој ги истакнува нивните пријатни квалитети. До одреден степен, оваа тенденција кон … Continue reading »