Факториел

Факториел

n n! 0 1 1 1 2 2 3 6 4 24 5 120 6 720 7 5040 8 40320 9 362880 10 3628800 15 1307674368000 20 2432902008176640000 25 15511210043330985984000000 50 3,04140932… · 1064 70 1,19785717… · 10100 450 1,73336873… · 101 000 3249 6,41233768… · 1010 000 25206 1,205703438… · 10100 000 Ви значат ли … Continue reading »
Ајнштајнова загатка

Ајнштајнова загатка

Алберт Ајнштајн, бил германски теоретски физичар, најпознат по својата теорија на релативност и теоријата за масно-енергетска еквиваленција Е = mc². За својата работа во полето на теоретската физика и за откритието на фото-електричниот ефект, Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика. Анјнштај заедно со своите пријатели, познати физичари, составиле неколку математички и логички загатки. Според нив, … Continue reading »
Математички загатки

Математички загатки

Колку сте вешти во решавања на математички загатки? Колку време ви е потребно да одгатнете една? Математичките загатки се главен, составен дел од рекреативната математика. Сите математички загатки се основаат на математички правила од областа на алгебрата и геометријата. Математичките загатки се вообичаено наменети за еден играч. Еден од најпознатите изумители на математички загатки, бил … Continue reading »